NS_logo_186 ny

Produkter och tjänster på Nya Steget

 

Medberoende är på sätt och vis ett större problem än missbruk då det drabbar så många fler. Runt varje missbrukare finns det oftast 4–6 personer som är drabbade, men det är nästan alltid bara missbrukaren som får hjälp. De flesta som växer upp med missbruk eller dysfunktionella mönster i familjen får traumaliknande problem som behöver hanteras. Personer med obearbetad medberoendeproblematik dyker ofta upp i vården när skadorna manifesterar sig fysiskt. ”Res dig” är en bok som på djupet beskriver de sår och konsekvenser som uppstår hos dem som lever med eller har vuxit upp med missbruk i familjen. Boken ger dig verktyg för hur du kan lägga ditt pussel och förstå dig själv och därmed komma ur ditt medberoende. Boken ”Res dig” visar vägen för hur du kan läka ditt medberoende genom medvetenhet, handling och utveckling. ”Res dig” visar vägen till försoning och förlåtelse och hur det är möjligt att gå vidare trots djupa sår och trasiga relationer.

Produkter

 • Boken Res dig! – läk ditt medberoende

Pris: 270 kr, varav 10kr går till stiftelsen Trygga Barnen.

 • E-terapi

10 sessioner på nätet som innehåller skriftligt material, videoinspelning, ljudinspelning och uppgifter till varje session. Du har tillgång till materialet under 6 månader. Det går nu även att få tillgång till en terapeut som coachar dig vid behov. Pris 850 kr + moms/timme. Pris 2495 kr inkl moms.

 • 3 dagar workshop

En intensivutbildning om medberoende, där du får en omfattande kunskap och djupa processer under 3 hela dagar. Styrs ditt liv av andra, påverkas du lite för mycket av vad andra tycker, tänker och känner. Sitter du fast i en relation eller ett jobb där du inte utvecklas eller får plats?

Nu är det dags att ta nya friska tag med att göra upp det förflutna, det är först när vi har bearbetat och försonats som vi har möjlighet att gå fria från gamla mönster som håller oss fast.

Teori varvas med övningar och du får läxa på kvällarna för att kunna vara i process och därmed utveckling. Under de 3 dagarna kommer vi att ta upp medberoendets mönster och hur det påverkar våra liv, roller i familjen, värderingar, sex och medberoende, skam och skuld, våra strategier och offerroller.

Det skrivs och pratas mer och mer om anhörig/medberoende problematik, vilket är glädjande. Många människor mår dåligt och förstår inte alltid varför. Det är inte alltid man kopplar det till sin uppväxt där det har funnits missbruk eller att man kanske själv lever med eller nära en person med missbruksproblem.

Utbildningen är byggd på Nya Stegets nya metodbok Res dig, som ingår i priset. Rekommenderas att du har läst boken innan för att få ut mer av denna intensiva utbildning. Pris 4900 kr + moms.

 

 • 12 veckor utbildning/terapi i grupp ( 8 + 4)

Varje grupptillfälle är 2 1/2 timme och omfattar föreläsning, uppgift och process i gruppen. Nu är det dags att ta nya friska tag med att göra upp det förflutna, det är först när vi har bearbetat och försonats som vi har möjlighet att gå fria från gamla mönster som håller oss fast. Gruppen träffas först 8 gånger, därefter är det ett uppehåll för reflektion och eget arbete, därefter följer 4 träffar till. Teori varvas med övningar och du får hemuppgifter mellan träffarna för att kunna vara i process och därmed utveckling. Under denna 12 veckors utbildning kommer vi att ta upp medberoendets mönster och hur det påverkar våra liv, roller i familjen, värderingar, sex och medberoende, skam och skuld, våra strategier och offerroller.

Det skrivs och pratas mer och mer om anhörig/medberoende problematik, vilket är glädjande. Många människor mår dåligt och förstår inte alltid varför. Det är inte alltid man kopplar det till sin uppväxt där det har funnits missbruk eller att man kanske själv lever med eller nära en person med missbruksproblem.

Utbildningen är byggd på Nya Stegets nya metodbok Res dig + arbetsmaterial, som ingår i priset. (4900 kr + moms)

 

 • 2 dagar fördjupning

För dig som har gått 3 dagar workshop eller 12 veckors utbildning. Pris 2500 kr + moms.

 

 • Certifieringsutbildning i medberoende enligt metoden Res dig! (För de som i sitt arbete möter människor som har ett medberoende. Denna utbildning riktar sig till terapeuter, coacher, socialarbetare. Du får utbildning i metoden Res Dig, som är ett komplett studiematerial för att arbeta med sitt medberoende på djupet. Ingår bok, studiematerial, handledarmanual, e-terapi i 10 sessioner, föreläsningsmaterial. 5 dagars utbildning som är uppdelad i 3 + 2 dagar.

Du får ett omfattande arbetsmaterial så att du enkelt kan leda andra genom metoden, enskilt eller i grupp. Det är lätt att arbeta på distans med e-terapin via t ex Skype.Du blir tränad i att använda materialet som kan tillämpas i många olika sammanhang. Metoden ger dig en djup förståelse för begreppet medberoende och dess djupgående mönster. För Certifiering krävs att man har coachat minst 3 personer eller en mindre grupp genom metoden.

Pris 11400 kr + moms

 

 • Föreläsning

Maila för mer information. Pris från 10000 kr + moms.

 •  Anpassad workshop (på begäran). Maila för mer information.

Enskilda program:

 • 5 träffar á 60 minuter

Misstänker du att du har ett medberoende eller funderar du på om du om du ska stanna eller gå. Vi gör en kartläggning av din situation och du får en inblick i hur det är att jobba med sig själv.

5 ggr á 60 minuter. Pris: 4500 kr + moms.

 

 • 12 träffar á 90 minuter

Har du fastnat i ett medberoende, styrs ditt liv utifrån någon annans känslor, tankar och handlingar? Vill du komma ur ditt medberoende? Är du beredd att utmana dig i att förlåta, försonas med dig själv och gå vidare? Du kommer att arbetar med ditt medberoende utifrån metoden Res dig. Du blir ordentligt utmanad i att våga titta på dina strategier och beteendemönster. Du får ett omfattande material och en djup kunskap i ämnet medberoende.

12 ggr á 90 min. Pris 14 900 kr + moms, inklusive bok och studiematerial.

 

 • 6 månader

6 månader terapi/utbildning i hur du hanterar ditt medberoende eller beroende. Har du fastnat i ett medberoende, styrs ditt liv utifrån någon annans känslor, tankar och handlingar? Vill du komma ur ditt medberoende? Är du beredd att utmana dig i att förlåta, försonas med dig själv och gå vidare? Du kommer att arbetar med ditt medberoende utifrån metoden Res dig. Du blir ordentligt utmanad i att våga titta på dina strategier och beteendemönster. Du får ett omfattande material och en djup kunskap i ämnet medberoende. När du jobbar med dig själv under 6 månader hinner du implementera djupgående förändring. Vi jobbar med en tydlig målbild och du får många verktyg för att kunna göra de förändringar du önskar.

1möte/vecka, upplägg efter önskemål.  Pris 28000 kr + moms, inklusive bok och studiematerial.

Kaplansbacken 10, 112 24 Stockholm
+4673-063 68 00